Tesla & SpaceX Powered by Trendolizer

Nam Mô A Di Đà Phật - Nah (beat produced by Kaddy)

Trending story found on www.youtube.com


“Uh… is this the Vietrap2020 project center? Can we get some more of that lithium sulfur flow please?” (Lithium sulfur là một loại pin, xịn hơn pin QuantumScape của Bill Gates và pin Tesla của Elon Musk. Nếu bạn muốn tìm hiểu thêm về lithium sulfur thì vào đây đọc: https://www.azom.com/article.aspx?ArticleID=19355) Sure you can Nam mô a di đà phật, Honda của Nhật Ko bao h đi trật, ko bao h bị giật Nhạc đã được bật và đầu đã được gật Trời biết đất biết nên ko có gì bí mật Nam mô a di đà phật, ván bài...
[Source: www.youtube.com] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments