Tesla & SpaceX Powered by Trendolizer

Autonom kjøring nivå fem: Snart behøver du ikke å holde i rattet

Trending story found on www.tv2.no
Autonom kjøring nivå fem: Snart behøver du ikke å holde i rattet
Tesla ligger lagt framme når det gjelder selvkjørende biler. Nå hevder Tsla-sjef, Elon Musk, å ha teknologi til nivå fem klar i løpet av året. Da behøver man i prinsipp ikke ratt ...
[Source: www.tv2.no] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments