Tesla & SpaceX Powered by Trendolizer

Chi Pu | CUNG ĐÀN VỠ ĐÔI (Tân Cổ - Giao Duyên Truyện) - Official MV

Trending story found on www.youtube.com


Với sự tham gia đặc biệt của: Ngọc Trinh trong vai Thu Hà Quang Sự trong vai Hai Tân ----------------------- Nghe audio độc quyền tại Việt Nam: https://bit.ly/cdvdnct Nghe audio tại các trang nhạc quốc tế: https://backl.ink/142491727 --------------------------- Sản xuất âm nhạc __ Sáng tác: KIÊN Phối khí: PHI WÀI Thu âm: TRUNGG IU SOUNDG - STUDIO Mix & Master: HUỲNH QUANG TUẤN (True Sound Academy) Cố vấn âm nhạc: QMAX1987 Sản xuất M/V __ Đạo diễn: VŨ HỒNG THẮNG Giám đốc sản xuất: HỮU ANH NGUYỄN Giám đốc sáng tạo: JAMEZZ NGUYỄN Điều hành sản xuất: CÔ TÚ -...
[Source: www.youtube.com] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments