Tesla & SpaceX Powered by Trendolizer

NIKOLA (20) JE APSOLUTNI GENIJE Napravio je rukavicu koja može prepoznati lica, jačinu svetlosti, emocije… (VIDEO)

Trending story found on www.dnevne.rs
NIKOLA (20) JE APSOLUTNI GENIJE Napravio je rukavicu koja može prepoznati lica, jačinu svetlosti, emocije… (VIDEO)
Nekadašnji maturant Elektrotehničke škole "Nikola Tesla", a danas student Računarskog fakulteta u Beogradu Nikola Krstić, konstruisao je rukavicu za slepe koja detektuje udaljenost predmeta, jačinu svetlosti, čak i prepoznaje lica i emocije. U plemenitoj želji da pomogne, brucoš Računarskog fakulteta Nikola Krstić (20) napravio je pametnu rukavicu koja slepima i slabovidima umnogome olakšava svakodnevni život. [...]
[Source: www.dnevne.rs] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments