Tesla & SpaceX Powered by Trendolizer

Tesla is geen 'green car' en produceert meer CO2 dan diesel. Dit rapport werd weggedrukt in onze mainstream media

Trending story found on www.ninefornews.nl
Tesla is geen 'green car' en produceert meer CO2 dan diesel. Dit rapport werd weggedrukt in onze mainstream media
Eind vorig jaar werd in het Europees Parlement de klimaatnoodtoestand uitgeroepen. Brussel wil ons nu behoeden voor CO2-uitstoot met de elektrische auto. Eu
[Source: www.ninefornews.nl] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments