Tesla & SpaceX Powered by Trendolizer

PETROVO: Održano Regionalno kviz takmičenje „Misli mine“

Trending story found on glas-regije.com
PETROVO: Održano Regionalno kviz takmičenje „Misli mine“
Petrovo je danas bilo domaćin regionalnog kviz takmičenja „Misli mine“ na kom je učestvovalo sedam ekipa podmlatka Crvenog krsta iz opština dobojske regije. Ekipe osnovnih škola „Sveti Sava“ Brod i Modriča, „Petar Kočić“ Teslić i Sjenina Rijeka, „Nikola Tesla“ Derventa, „Aleksa Šantić“ Vukosavlje i „Vuk Karadžić“ Petrovo, koje su se na ovo takmičenje plasirale nakon…
[Source: glas-regije.com] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments