Tesla & SpaceX Powered by Trendolizer

Volkswagen tilbake på toppen: Størst på nesten alt

Trending story found on drm24.no
Volkswagen tilbake på toppen: Størst på nesten alt
Så er Volkswagen tilbake på førsteplass i distriktet, etter å ha «lånt bort» topplassen til Tesla noen måneder. Golf var suverent mest registrerte modell i august.
[Source: drm24.no] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments