Tesla & SpaceX Powered by Trendolizer

VGTV | Det som ser ut til å være en...

Trending story found on www.facebook.com
VGTV | Det som ser ut til å være en...
Det som ser ut til å være en Tesla-sjåfør som har sovnet bak rattet ble filmet i Newton i USA. Bilen skal ha holdt en fart på rett under 100 km/t.
[Source: www.facebook.com] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments