Tesla & SpaceX Powered by Trendolizer

'Ufo-treintje' boven Nederland satellieten van Elon Musk

Trending story found on nos.nl
'Ufo-treintje' boven Nederland satellieten van Elon Musk
Uit het hele land kwamen berichten van mensen die de bijzondere lichtformatie over zagen trekken.
[Source: nos.nl] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments