Tesla & SpaceX Powered by Trendolizer

Geen ufo's, maar zestig satellieten SpaceX boven Nederland

Trending story found on www.nu.nl
Geen ufo's, maar zestig satellieten SpaceX boven Nederland
In de nacht van vrijdag op zaterdag zijn de zestig satellieten van SpaceX waargenomen in de hemel boven Nederland.
[Source: www.nu.nl] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments