Tesla & SpaceX Powered by Trendolizer

Bygger et skjold av satellitter rundt jorden – skal gi alle internett

Trending story found on www.nrk.no
Bygger et skjold av satellitter rundt jorden – skal gi alle internett
Romfartsselskapet SpaceX sendte fredag morgen opp de første 60 satellittene. Målet er 12.000, og da skal alle få høyhastighets internettilgang.
[Source: www.nrk.no] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments