Tesla & SpaceX Powered by Trendolizer

Teslaen sto på verksed i over et halvt år

Trending story found on www.tv2.no
Teslaen sto på verksed i over et halvt år
Etter et halvt år på verksted var feilen fortsatt ikke fikset på Endres Tesla Model S. Nå krever han kjøpet hevet.
[Source: www.tv2.no] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments