Tesla & SpaceX Powered by Trendolizer

Kjære deg som kjører Tesla

Trending story found on nettavisen.no
Kjære deg som kjører Tesla
Det er noen ting som det hadde vært fint om du hadde lest.
[Source: nettavisen.no] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments