Tesla & SpaceX Powered by Trendolizer

Tesla ontslaat duizenden werknemers

Trending story found on www.ad.nl
Tesla ontslaat duizenden werknemers
Tesla ontslaat wereldwijd een op de tien werknemers. Die ingreep is nodig om de maker van elektrische auto's eindelijk winstgevend te kunnen maken. Tesla heeft in bijna vijftien jaar nog nooit een jaar met winst afgesloten.
[Source: www.ad.nl] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments