Tesla & SpaceX Powered by Trendolizer

Trond Giske nuller ut Aps Tesla-kutt

Trending story found on www.dn.no
Trond Giske nuller ut Aps Tesla-kutt
I fjor stilte Marianne Marthinsen seg i spissen for et tak på hvor stort avgiftsfritak elbiler skulle få. Når Aps finanspolitiske talsmann nå heter Trond Giske, har motoren fått en annen lyd.
[Source: www.dn.no] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments