Tesla & SpaceX Powered by Trendolizer

Noorwegen wil 'Tesla-taks' invoeren

Trending story found on www.hln.be
Noorwegen wil 'Tesla-taks' invoeren
Noorwegen, dat elektrische wagens steeds heel erg aangemoedigd heeft, wil nu een 'Tesla-taks' invoeren. Het gaat om een belasting op grote elektris...
[Source: www.hln.be] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments