Tesla & SpaceX Powered by Trendolizer

Mer til de rike, mindre til de fattigste:- Kanskje nok til en tyggispakke eller to

Trending story found on www.dagbladet.no
Mer til de rike, mindre til de fattigste:- Kanskje nok til en tyggispakke eller to
- Dette statsbudsjettet betyr veldig lite for den norske middelklassen, med mindre de kjører Tesla.
[Source: www.dagbladet.no] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments