Tesla & SpaceX Powered by Trendolizer

Faktisk helt feil: Tesla er store, tunge biler som sliter på veien

Trending story found on www.dagbladet.no
Faktisk helt feil: Tesla er store, tunge biler som sliter på veien
Påstanden er faktasjekket.
[Source: www.dagbladet.no] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments